د ليکوال لټون

عبدالروف بېنوا

د کابل پوهنتون پخوانی استاد بېڼوا نوښتګر او څيرک افغان څېړونکي وو چي عربي، اردو، پاړسي او انگريزي ژبه کي پراخه مطالعه لرل او شاوخوا ۵۹اثار يې تر شاه پرېښوول.