د ليکوال لټون

علي احمد جلالي

ډاکټر علي احمد جلالي افغان ليکوال او د افغانستان د کورنيو چارو پخوانى وزير دى. نوموړى دا مهال د واشنگټن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد دى. جلالي د افغان تاريخ عسکري برخه کي ځانګړی قلم لري.