د ليکوال لټون

سردارولي پښتون زوی

سردارولي پښتون زوی د افغانستان د معاصر تاريخ اماتور څېړونکی او مينه وال، همدارنګه د منډيګک پاڼي سمبالګر او ايډيټر...