د ليکوال لټون

حُسن مبارک شاغاسی

حُسن مبارک شاغاسی د حبیبیې عالي لیسې له فراغت څخه وروسته د اسټرالیا هیواد د کنبرا پوهنتون د سیاست او نړیوالو اړیکو په مشترک پوهنځي کښي خپل د لیسانس لوړي زده کړي بشپړي کړي دي. ښاغلي شاغاسي همدا راز د اسټرالیا د مرکزي کوینز لنډ د پوهنتون څخه په ادارې، تجارت او رهبري کښي خپله لومړۍ ماسټري او د اسټرالیا د ډیکن د پوهنتون څخه په سیاست او پالیسي کښي خپله دویمه ماسټري تر لاسه کړې ده.