د ليکوال لټون

حُسن بارک شاغاسی

حُسن بارک شاغاسی د حبیبیې د عالي لېسې د فراغت څخه وروسته د آسټرالیا په هیواد کښي د کنبرا پوهنتون د سیاست او نړیوالو اړیکو په مشترک پوهنځي کښي خپل د لیسانس لوړي زده کړي بشپړي کړي دي. ښاغلي شاغاسي په اداره، تجارت او رهبري کښي خپله لومړۍ ماستري او د آسټرالیا د ډیکن د پوهنتون څخه په سیاست او پالیسي کښي خپله دوهمه ماستري ترلاسه کړې ده، او اوس هورې د پوهنتون استاد دی.