منډيګک
افغان تاريخ
مرور رده

افغانستان

رابعه بلخی

رابعه بلخی شاعر نامور و معروف از دودمان امیرزاده گان عرب در بلخ است که پدرش کعب قزداری امیر و حکمران مناطق بلخ، سیستان و بُست بود.…
error: Protected contents!