منډيګک
افغان تاريخ

افغان شال

يوه له هغو مهمو کلمو څخه چى زموږ محققينويا لږ توجه ورته کړې او يا يې تقريبا هيڅ توجه نه ده ورته کړې هغه  دافغان شال تاريخى کلمه ده…
error: Protected contents!