منډيګک
افغان تاريخ

د (لیډې سیل) په یادښتونو کې د غزني پيښو ته لنډه کتنه

مېرمن لیډې سیل د جنرال سیل ښځه او له نن څخه کابو یو سل او اتیا کاله پخوا دافغان او انګلیس په جګړه کې برخه واله وه. دې د انګریزې لښکرو په لیکو کې خورا مهمه دنده درلوده. د ۱۸۴۱-۱۸۴۲ کلونو په ترڅ کې د هندې کمپنۍ او په افغانستان کې د انګریزې لښکرو د اړیکو، تلګراف او پیغامونو د اخیستولو، لیږلو او معلوماتو د شریکولو چارې سمبالولي. لیډې سیل د هغوو یرغمل…
نور يې ولولئ...

د ليکوالانو ليکني

- Advertisement -

error: Protected contents!