منډيګک
افغان تاريخ

لویه ادې بسم الله الرحمن الرحیم ـ لویه ادې د افغانستان په تاریخ کی یوه پتمنه او غیرتمنه میرمن وه ، چی د اتلسمی پیړۍ په آخره او د نولسمی پیړۍ په شروع کی یې ژوند کاوه . دا د سردار پاینده محمد خان میرمن او د وزیر فتح خان مور وه . لویه ادې د بارکزي  کلان خان  لور او د منصورخان بارکزي خور وه چی یو وخت د سِند په…
نور يې ولولئ...

- Advertisement -

error: Protected contents!