منډيګک
افغان تاريخ

در باره ما

در باره ما

افغانستان به نسبت موقعیت جغرافيائي خویش در چهار راه آسیای مرکزی، جایګاه مهمی در تاریخ و تمدن منطقه دارد. واضح و روشن ساختن این اهمیت و ابعاد تاريخي آن علاوه بر منافع آنها برای مردمان این سرزمین، مزايای مشابه در دریافت و چګونګی سیر تکاملي تاریخ و فرهنگ کشورهای همجوار افغانستان را نیز دارا میباشد.

نهاد تاريخي مُندیگک در باره تاريخ افغانستان تلاش های ذیل را می نماید:

نوعیت کار:

نهاد تاريخي مندیګک با داشتن یک شبکه گسترده ای از کارشناسان و مؤرخان شناخته شده و کارفهم در کشور، می کوشد تا در باره تاریخ این سرزمين در عرصه تحقيقات،کتابها، تصاویر، اسناد معتبر خطی- سمعی- بصری، اوراق مستند کاغذي- نقشه ها، سکه ها و بسياری از مواد دیګر را علاوه به لسان های رسمی کشور به دیګر زبان های دنیا از جمله عربی، انګليسی، اردو، روسي و فرانسوی نشر نمايد.

وظايف این نهاد:

  • مندیګک با نظر داشت یک رویکرد تخصصی برای آگاهی عامه تلاش می ورزد تا با استفاده از منابع ګوناګون دنيا؛ تاریخ راستين این کشور توسط اسناد با کيفيت و مستند ارائه نماید.
  • ارائه نمودن نبشته های تحقیقاتی و داير نمودن ورکشاپ ها برای آګاهی عامه.
  • ترميم و مراقبت از آثار باستانی.
  • جمع آوری اسناد پژوهشی، ګروه بندی نمودن این اسناد و به اشتراک گذاشتن با دیگران.
  • همکاری این نهاد در حرصه تیزس، مونوګراف و مقاله نویسی با پژوهشګران افغان.

مرام: 

تاریخ افغانستان – محتوای اصلی این نهاد بوده. در این راستا تاریخ کلاسیک و معاصر را به شکل دقیق نوشته، جمع آوری و به دسترس طلبا و خواننده ګان تاریخ و فرهنګ قرار می دهد.

وابستګی:

نهاد تاریخی مندیګک کاملاً مستقل بوده و در نقاط مختلف جهان همکاران همفکر دارد و به هیچ یک از سازمان های سیاسی و تجاری وابستګی ندارد.

مندیګک منبع درآمد خاصی ندارد و برای کار وفعالیت هر چه بیشتر، این بنیاد خواهان همکاری مادی و معنوی شما است.

انجمن تاريخي منديگک

 افغانستان

error: Protected contents!