منډيګک
افغان تاريخ
مرور برچسب

احمد علی کهزاد

آبدات و آثار تاریخی خلم    خلم شهر قدیمه و باستانی است که عمرانات و آبادی های فراوانی در مرکز و محلات آن اعمار و از شهر های متمدن…
error: Protected contents!