منډيګک
افغان تاريخ

د نوروز لرغونی ملي جشن، نوی کال او پسرلی!

د نړۍ هر ملت د ژوند د مختلفو مناسبتونو لپاره خپلي ورځي لري چي د هغه ملت تمدن، کلتور او تاریخ یې ژوندی ساتلی وي. دغه ډَول مناسبتونه کلتوري، تاریخي، مذهبي او موسمي بڼي لري چي د هماغه ځانګړي ملت وګړي یې لمانځي او په خپلو تاریخي او کلتوري ارزښتونو ویاړ کوي. نوروز په شمسي نظام کښي د وخت او اقلیم له لحاظه د اعتدال پیل او د شپې او ورځي برابري ده. د…
نور يې ولولئ...

- Advertisement -

error: Protected contents!