منډيګک
افغان تاريخ

جریده سراج الاخبارافغانیه

مبصرين اوضاع سياسی- فرهنگی افغانستان را عقيده برين است كه پس از آنكه امير حبيب الله خان بعد از فوت پدر (اميرعبدالرحمن خان) زمام كشور را بدست گرفت (1901-1919) اوكشوري آرام، آراسته، منظم، با امنيت و خاموش يافت، كه آماده هرگونه تغيير، تحول و پذيرش پلانهای علمی و فرهنگي بود. درچنين لحظات ضرورت نشر يك اخبار در افغانستان امر حتمي و ضروري ديده مي شد. زيرا…
ادامه مطلب ...

- Advertisement -

error: Protected contents!