منډيګک
افغان تاريخ

سر تور فقير

د پُښتون قام د اتلانو نوملړ بلها اوږد او پراخه دی. قُدرت وخت پهٔ وخت پهٔ دې قام کې داسې ښاغلي او نوموړي پيدا کړي دي چې هر يوهٔ پهٔ…
error: Protected contents!